About Me

Wormrot - Vídeo de "Breed To Breed"

O novo vídeo do tema "Breed To Breed", da banda de grindcore Wormrot, pode ser visto acima. Esta música pertence ao EP "Noise", editado em 2011.


MR